Uşaq cərrahı Op. Dr. Toğrul Ömərovun rəsmi saytındasınız.
əməliyyatlar toğrul ömərov
əməliyyat şəkilləri
əməliyyatlar

İCRA OLUNAN ƏMƏLİYYATLAR

Qida borusunun atreziyaları (olmaması) – açıq və torokoskopik üsulla;
Hirsprung xəstəliyi variantlarından asılı olaraq açıq, transanal qarında kəsik aparmadan və laparaskopik üsulla;
Anusun atreziyaları (olmaması), bağırsağın hissəvi atreziyaları – açıq və laparaskopik üsulla;
Qaraciyər dalağın kistaları – açıq və laparaskopik üsulla;
Mədəaltı vəzinin kistaları açıq və laparaskopik üsulla (Marsupilizasiya);
Xoldeoxun (ümumi öd axarının) kistaları – açıq və laparaskopik üsulla;
Diafraqmal yırtıqlar, qastroezofagial reflyuks, axalaziya kardiya açıq və laparaskopik üsulla;
Bütün növ bağırsaq keçməməzlikləri, bağırsaq spaykalarının açıq və laparaskopik üsulla;
Yetkinlik yaşlı qız uşaqlarında yumurtalıqların kistaları, apopleksiya – laparaskopik usulla;
Oğlan və qız uşaqlarında cinsiyyət orqanlarının anomaliyaları, anadangəlmə olmaması;
Bütün növ yırtıqların (qasıq, qasıq-xaya) laparaskopik üsulla bir nöqtədən keçməklə əməliyyat edilməsi – Azərbaycanda ilk dəfə;
Uşaqlarda öd daşı xəstəlikləri, Kalkulyoz xolesistlər – laparaskopik üsulla;
Yeni doğulmuşlarda qastrosizis, omfalocele – açıq az invaziv üsulla;
Yeni doğulmuşlarda onikibarmaq bağırsaq keçməməzlikləri – açıq və laparaskopik üsulla;
Parapraktitlər kəskin və xroniki formaları;
Uretranın anomaliyaları, Hipospadiyaların bütün formaları və Epispadiyaların aradan qaldırılması;
Ümumiyyətlə uşaqlarda qarın boşluğunda əməliyyatlar və uşaq anomaliyaları – açıq və laparaskopik üsulla;
Dəri və dəri altı toxumanın törəmələri;
Bağırsaq invaginasiyalarının laparaskopik üsulla aradan qaldırılması;
Vadyanka, varikosele əməliyyatları – açıq və laparaskopik üsulla;
Xayanın və toxum ciyəsinin kistaları, burulması və travmaları;
Xayanin yerinə enməməsi (Kriptoorxizm) bütün formaları açıq az invaziv və laparaskopik üsulla yerinə yetirilməsi.