Uşaq cərrahı Op. Dr. Toğrul Ömərovun rəsmi saytındasınız.

HİPOSPADİYA I

HİPOSPADİYA II

QASTROŞİZİS

BÜZDÜM TERATOMASI

III DƏRƏCƏ HİDRONEFROZ

QİDA BORUSU ATREZİYASI

BAĞIRSAQ KEÇMƏMƏZLİYİ

KRİPTORXİZM

NAZİK BAĞIRSAQ ATREZİYASI

QASIQ YIRTIĞI VƏ HİDROSELE

BÜZDÜM SÜMÜYÜ TERATOMASI

SVİŞ SOUTSİYE

MƏDƏALTI VƏZİN ANADANGƏLMƏ KİSTASI