İcra olunan əməliyyatlar

 • Qida borusunun atreziyaları (olmaması) – açıq və torokoskopik üsulla;
 • Hirsprung xəstəliyi variantlarından asılı olaraq açıq, transanal qarında kəsik aparmadan və laparaskopik üsulla;
 • Anusun atreziyaları (olmaması), bağırsağın hissəvi atreziyaları – açıq və laparaskopik üsulla;
 • Qaraciyər dalağın kistaları – açıq və laparaskopik üsulla;
 • Mədəaltı vəzinin kistaları açıq və laparaskopik üsulla (Marsupilizasiya);
 • Xoldeoxun (ümumi öd axarının) kistaları – açıq və laparaskopik üsulla;
 • Diafraqmal yırtıqlar, qastroezofagial reflyuks, axalaziya kardiya açıq və laparaskopik üsulla;
 • Bütün növ bağırsaq keçməməzlikləri, bağırsaq spaykalarının açıq və laparaskopik üsulla;
 • Yetkinlik yaşlı qız uşaqlarında yumurtalıqların kistaları, apopleksiya – laparaskopik usulla;
 • Oğlan və qız uşaqlarında cinsiyyət orqanlarının anomaliyaları, anadangəlmə olmaması;
 • Bütün növ yırtıqların (qasıq, qasıq-xaya) laparaskopik üsulla bir nöqtədən keçməklə əməliyyat edilməsi – Azərbaycanda ilk dəfə;
 • Uşaqlarda öd daşı xəstəlikləri, Kalkulyoz xolesistlər – laparaskopik üsulla;
 • Yeni doğulmuşlarda qastrosizis, omfalocele – açıq az invaziv üsulla;
 • Yeni doğulmuşlarda onikibarmaq bağırsaq keçməməzlikləri – açıq və laparaskopik üsulla;
 • Parapraktitlər kəskin və xroniki formaları;
 • Uretranın anomaliyaları, Hipospadiyaların bütün formaları və
 • Epispadiyaların aradan qaldırılması;
 • Ümumiyyətlə uşaqlarda qarın boşluğunda əməliyyatlar və uşaq anomaliyaları – açıq və laparaskopik üsulla;
 • Dəri və dəri altı toxumanın törəmələri;
 • Bağırsaq invaginasiyalarının laparaskopik üsulla aradan qaldırılması;
 • Vadyanka, varikosele əməliyyatları – açıq və laparaskopik üsulla;
 • Xayanın və toxum ciyəsinin kistaları, burulması və travmaları;
 • Xayanin yerinə enməməsi (Kriptoorxizm) bütün formaları açıq az invaziv və laparaskopik üsulla yerinə yetirilməsi.