Sacrococcygeal teratoma. Копчиковая Тератома

01 Mart 2018
Yenidoğulmuş pasiyentdə Sacrococcygeal teratoma, yəni Büzdüm sümüyünün teratoması. Həyatının 11-ci günündə Teratomanın tam çıxarılması əməliyyatını icra etdik.

Gastrosizis nazik bağırsaq atreziyası. Gastroschisis IIIa jejunal atresia- Jejunal tapering, Jejunojejunostomy, Gastroschisis repair.

19 Fevral 2018
Maraqlı və çətin əməliyyatlardan yeni doğulmuş körpədə Qastroşizis və 3a tip nazik bağırsaq atreziyası (yeyunal atrezi) yəni anadangəlmə…

MediastinalTeratoma .Torokoskopik teratomanın eksiziyası

19 Fevral 2018
Daha bir çətin əməliyyat 8 yaşlı pasientdə döş boşluğunda törəmə- Ağciyərin orta payı üzərində böyük həcmli törəmə Teratoma.…

Yenidoğulmuşda Boyun nahiyəsinin Teratoması. Cervical Teratoma.

25 Yanvar 2018
Hər 20000-40000 yeni doğulmuşun birində rast gələn boyun nahiyəsinin qiqant Tearotaması olan bebişə həyatının ikinci həftəsində teratomanın tam…

Hipospadiya, Hipospadias toplusu.

16 Yanvar 2018
İki il ərzində etdiyimiz Hipospadiyaların 10% ni ən maraqlı və ən çətin olan formalarına aid tam foto qaleriya hazırladıq.…

Hidronefroz nədir? Hidronefrozun müalicəsi və əməliyyatı.

22 Noyabr 2017
Hidronefroz nədir? Hidronefroz böyrəklərin sidiklə dolaraq anormal genişlənib böyüməsinə verilən tibbi addır. Bir yaxud hər iki böyrəkdə eyni…

Peyğəmbər sünnəti-Hipospadiya nədir?

08 Noyabr 2017
Hipospadiya nədir? Hipospadiya sidik kanalının xarici dəliyinin cinsiyyət orqanının ucunda deyil alt səthində bir yerə açılmasıdır.Bu anomaliyada cinsiyyət…

Apeniya – Cinsiyyət orqanının anadangəlmə olmaması

06 Noyabr 2017
Apeniya- yəni Cinsiyyət orqanının anadangəlmə olmaması və sidik axarının düz bağırsağa açılması. Ədəbiyyatlarda belə bu haqda dəqiq məlumat…

Hirşprung xəstəliyi nədir, əlamətləri və müalicəsi

16 Noyabr 2016
Uşaqlarda Hirşprung xəstəliyi nədir? Hirşprung xəstəliyinin yaranması: Hirşprung xəstəliyi yoğun bağırsaqda sinir qanqlionlarinin (aqanqliozis) olmamasıdır. Sinir qanqlionlarının olmamasına…