Pilorostenoz Ramsted Pilloromiotamiyası

27 Aprel 2018
Bugün 20 günlük bebişdə Pilorostenoza görə Ramsted Pilloromiotamiyası icra etdik. Yenidoğulmuş körpələrdə birinci-ikinci həftədən başlayaraq qusmaların olması və…

Lobar Emfizema, Congenital lobar emphysema

29 Mart 2018
Beş aylıq pasientimizdə ağciyırin inkişaf qüsuru anadangəlmə sol tərəfli böyük həcmli Lobar Emfizema (congenital lobar emphysema). Yəni ağciyərin…

Sacrococcygeal teratoma. Копчиковая Тератома

01 Mart 2018
Yenidoğulmuş pasiyentdə Sacrococcygeal teratoma, yəni Büzdüm sümüyünün teratoması. Həyatının 11-ci günündə Teratomanın tam çıxarılması əməliyyatını icra etdik.

Gastrosizis nazik bağırsaq atreziyası. Gastroschisis IIIa jejunal atresia- Jejunal tapering, Jejunojejunostomy, Gastroschisis repair.

19 Fevral 2018
Maraqlı və çətin əməliyyatlardan yeni doğulmuş körpədə Qastroşizis və 3a tip nazik bağırsaq atreziyası (yeyunal atrezi) yəni anadangəlmə…

MediastinalTeratoma .Torokoskopik teratomanın eksiziyası

19 Fevral 2018
Daha bir çətin əməliyyat 8 yaşlı pasientdə döş boşluğunda törəmə- Ağciyərin orta payı üzərində böyük həcmli törəmə Teratoma.…

Yenidoğulmuşda Boyun nahiyəsinin Teratoması. Cervical Teratoma.

25 Yanvar 2018
Hər 20000-40000 yeni doğulmuşun birində rast gələn boyun nahiyəsinin qiqant Tearotaması olan bebişə həyatının ikinci həftəsində teratomanın tam…

Hipospadiya, Hipospadias toplusu.

16 Yanvar 2018
İki il ərzində etdiyimiz Hipospadiyaların 10% ni ən maraqlı və ən çətin olan formalarına aid tam foto qaleriya hazırladıq.…

Hidronefroz nədir? Hidronefrozun müalicəsi və əməliyyatı.

22 Noyabr 2017
Hidronefroz nədir? Hidronefroz böyrəklərin sidiklə dolaraq anormal genişlənib böyüməsinə verilən tibbi addır. Bir yaxud hər iki böyrəkdə eyni…

Peyğəmbər sünnəti-Hipospadiya nədir?

08 Noyabr 2017
Hipospadiya nədir? Hipospadiya sidik kanalının xarici dəliyinin cinsiyyət orqanının ucunda deyil alt səthində bir yerə açılmasıdır.Bu anomaliyada cinsiyyət…
1 2 3