Hipospadiya I

Hipospadiya II

Qastroşizis

Büzdüm teratoması

III dərəcə hidronefroz

Qida borusu atreziyası

Bağırsaq keçməməzliyi

Sacrococcygeal teratoma

Kriptorxizm

Nazik bağırsaq atreziyası

Qasıq yırtığı və hidrosele

Sviş soutsiye

Büzdüm sümüyü teratoması

Mədəaltı vəzin anadangəlmə kistası

Kloaka tipli anus atreziyası