Ezofaqus Atreziyasi. Torakoskopik Ezofaqoplastika. 

Pasient bir günlük 2200 qram. Ezofaqus Atreziyasi proksimal və distal fistula. Qida borusunun  anadangəlmə olmaması  her ki ucunun distal ve proksimal uclarinin traxeyaya birlesmesi.Torakoskopik Ezofaqoplastika.

Dr. Toğrul Ömərov

Uşaq cərrahı

Uşaq cərrahı Op. Dr. Toğrul Ömərov uzun müddətdir ki, Uşaq cərrahiyyəsi ilə bağlı bütün növ patalogiyaların cərrahi və ya mümkün mərhələlərdə konservativ müalicəsi ilə tam şəkildə məşğul olmaqdadır.