Diafraqmal yırtıq yenidogulmuşda. Congenital diaphragmatic hernia

Yenidoğulmuşda körpədə anadangəlmə sağ tərəfli diafraqmal yırtıqş həyatının ikinci günündə Torakoskopik əməliyyaticra etdik və tam şə kildə yırıtıq qapadıldı. Əməliyyat zamanı sağ tərəfli diafraqmal yırtığa dalaq, mədə və yoğun bağırsaq düşdüyü görüldü və əslində sağ tərəfdə qaraciyər yerləşməli idi. Bu pasientdə dalaq sağ tərəfdə qaraciyər isə solda yerləşmişdir.

Dr. Toğrul Ömərov

Uşaq cərrahı

Uşaq cərrahı Op. Dr. Toğrul Ömərov uzun müddətdir ki, Uşaq cərrahiyyəsi ilə bağlı bütün növ patalogiyaların cərrahi və ya mümkün mərhələlərdə konservativ müalicəsi ilə tam şəkildə məşğul olmaqdadır.